This is default featured slide 1 title

Zastosowanie technik komputerowych w medycynie

Jak wiadomo medycyna jest jedną z bardziej zaawansowanych nauk, a jej znaczenie dla dzisiejszego świata jest niezwykle ważne. Również różne rozwiązania technologiczne, w których zauważalny jest postęp mają wiele wspólnego ze współczesną medycyną. Za przykład może nam posłużyć grafika komputerowa, bez której trudno dzisiaj wyobrazić sobie, jak mógłby funkcjonować świat medycyny. Technika ta wykorzystywana jest już przy badaniach rentgenowskich, ultrasonograficznych, scyntygraficznych, czy choćby tomograficznych. Podobnie jest w przypadku rezonansu magnetycznego. Wszystkie te badania pomagają w zdiagnozowaniu ewentualnego problemu. Rezultat tych badań widoczny jest zawsze na ekranie monitora. Może to być obraz, wykres graficzny, czy nawet ciąg wyrażeń cyfrowych. Badane miejsce możemy wówczas podejrzeć i zanalizować problem, a także przeprowadzić odpowiednie testy, w których znacznie może nam pomóc graficzna wizualizacja. Kiedyś moglibyśmy mówić o specjalistycznym sprzęcie, jednak dzisiaj jest on na tyle powszechny, że każda placówka medyczna posiada określony sprzęt wykorzystujący technikę komputerową. To jednak nie wszystko, gdyż przy pomocy grafiki komputerowej możemy prowadzić operację, mając stały podgląd na stan procesów życiowych pacjenta. Ponadto można przeprowadzać wszelkiego typu symulacje pozwalające na zgłębienie problemu, lub przedstawiające materiał poglądowy dla przyszłych lekarzy.

Grafika 3D czyli grafika trójwymiarowa

Jeszcze tak nie dawno mogliśmy powiedzieć o technice 3D, że jest bardzo zaawansowaną technologią, którą trudno będzie wdrożyć w przemysł filmowy. Obecnie wiele hitów kinowych jest tworzonych w tej formie, a i w naszych domach możemy już niektóre pozycje obejrzeć w trój-wymiarze, jeżeli oczywiście posiadamy odpowiedni telewizor i okulary. Pojęcie trzech wymiarów, tworzących pewną perspektywę wywodzi się z grafiki komputerowej. Odnosi się ona głównie do obiektów, lub bardziej konkretnie figur geometrycznych, z których taki model może powstać. W grafice 3D bardzo ważną rolę odgrywa geometria. Obiekt trójwymiarowy możemy bowiem zbudować za pomocą siatki wielokątów o wspólnych wierzchołkach, a także przy wykorzystaniu trójwymiarowych pikseli, kiedy to mówimy o technice wokseli. Jak wiadomo informatyka opiera się na wielu obliczeniach i mają one swoje zastosowanie także w technice 3D. W tym przypadku mówimy o opisie matematycznym, gdzie takie obiekty, jak kula, a także płaszczyzny, różne powierzchnie określa się przy pomocy odpowiednich równań. Bardzo ważne jest także odpowiednie oświetlenie. Załamanie i rozproszenie światła może znacznie wpłynąć na realizm obiektu. Ważne jest tutaj by przy odpowiednim świetle dany obiekt rzucał cień, innym razem posiadał zwierciadlane odbicie, czy też charakteryzował się określoną fakturą i barwą.

Pojęcie triangulacji w grafice komputerowej

W informatyce istnieje pojęcie triangulacji. Nierozerwalnie wiąże się ona z grafiką komputerową. Co konkretnie oznacza ten termin? Jest wiele skomplikowanych figur geometrycznych, które w jakiś sposób muszą być ukształtowane. Zatem potrzebna jest technika, która pomoże rozwiązać taki problem i jeżeli zajmiemy się informatyką znajdziemy pewien system odpowiadający za taki stan rzeczy. Triangulacja polega na rozbijaniu poszczególnych obiektów na trójkąty. W tym konkretnym przypadku mamy na myśli każdą figurę geometryczną, z wyjątkiem koła. Łącząc kolejne trójkąty może powstać bryła, ale należy zauważyć, że figura tak będzie miała wiele krawędzi wspólnych. Aby cała operacja bardziej sprawnie przebiegała, najlepiej dzieje się w przypadku, kiedy tychże trójkątów jest w takim obiekcie mniej. Wówczas unikamy definiowania dodatkowych danych. Triangulacja ma wiele wspólnego z techniką 3D. Obrazuje nam to wówczas siatka wielokątów, które mogą być czworokątami, ale również trójkątami. Co prawda termin ów zastosowanie ma w takich dziedzinach jak geodezja, psychologia, matematyka, sensoryka, czy socjologia, ale najczęściej kojarzony jest właśnie ze wspomnianą grafiką komputerową. Jeżeli siatka złożona zostanie z wielu trójkątów możliwe jest stworzenie bryły zbliżonej kształtem do koła, choć nie będzie to nigdy figura idealnie okrągła.

Ustawianie grafiki w grach komputerowych

Jak wiadomo z biegiem czasu technika idzie do przodu. Powstają coraz to nowsze rozwiązania, które maja zastosowanie w wielu dziedzinach i niekiedy jedna nowinka jest pochodną innej wcześniejszej metody. Postęp zauważalny jest także w przemyśle komputerowym i można go zobrazować na przykładzie gier komputerowych. Kiedy wchodzimy do zainstalowanej gry spotykamy się z opcjami, czyli ustawieniami. Może zatem wpłynąć na pewne parametry odpowiadające aplikacji. Jednym z wariantów jest tutaj ustawienie grafiki. Niegdyś w grach, które dzisiaj najzwyczajniej określamy, jako stare nie było możliwości, by zmienić jakiekolwiek parametry w grze. Dzisiaj natomiast możemy ustawić grafikę, tak by nasze urządzenie umożliwiało nam płynną pracę w trybie gry. Im ustalimy wyższą jakość grafiki, tym większe są wymagania, jakie musi spełnić procesor, karta graficzna i inne podzespoły naszego komputera. Na jakość grafiki składają się takie elementy, jak wierne odwzorowanie światów, postaci, z wszystkimi detalami, włącznie z najmniejszymi szczegółami. Dlatego też wydajność naszego sprzętu wpływa na grę i niekiedy na najwyższych ustawieniach aplikacja ta nam nie pójdzie, lub obraz będzie skakał, zawieszał się. Wówczas przy obniżeniu parametrów graficznych, jest szansa, że gra będzie działać bez zarzutu. Tu również, jeżeli nasz komputer spełnia wszystkie wymagania, tekstury będą się wcześniej odkrywać, tworząc określoną scenerię w grze.