This is default featured slide 1 title

Pojęcie piksela i jego związek z interpolacją

Istnieje pewna cząsteczka odpowiedzialna w technice cyfrowej za obraz. Ten jednolity, najmniejszy z możliwych element wyświetlany przykładowo na ekranie monitora komputerowego nazywany jest pikselem. Obecnie ów mały kwadracik, czy też prostokącik, na który składają się trzy kolory, a mianowicie czerwony, zielony i niebieski występuje także w telefonach, telewizorach, ale też w skanerach, czy aparatach cyfrowych. Pomimo, że sam w sobie nie jest terminem wywodzącym się z grafiki komputerowej, to ma z nią wiele wspólnego. Grafika bowiem to aplikacja w wyniku której powstaje obraz o rozdzielczości podawanej właśnie w pikselach. Z bliska ten element może być widoczny jako skacząca, niejednolita plamka, lub też zbiór wielu kwadracików, jednak kiedy oddalimy się od ekranu będziemy mogli dostrzec obraz. Im większa jest liczba pikseli, tym lepsza jakość wyświetlanego obrazu. Aby jednak bardziej potwierdzić ścisły związek piksela z grafiką komputerową warto posłużyć się terminem interpolacji, który to proces wiąże się bezpośrednio z tą grafiką. W wyniku interpolacji powstaje bowiem nowy, przed chwilą jeszcze nie mający miejsca piksel, który wraz z sąsiednimi będzie odpowiedzialny za przetwarzany obraz. Interpolacja wykorzystywana jest między innymi do uzupełniania, korygowania i korekty obrazów.

Dziedzina informatyki określana mianem grafiki komputerowej

Wizualizacja artystyczna, a także wizualizacja rzeczywistości to wypadkowe powstające w wyniku wykorzystywania technik komputerowych. Konkretnie mowa tutaj o dziedzinie informatyki, jaką możemy nazwać grafiką komputerową. Jej zastosowanie tak w nauce, technice jak i rozrywce to przedsięwzięcie na szeroką skalę. Aby bardziej to przybliżyć warto wspomnieć, iż grafika komputerowa ma zastosowanie w takich dziedzinach jak kreślenie i projektowanie wspomagane komputerowo, kartografia, diagnostyka medyczna, wizualizacja danych pomiarowych, wizualizacja symulacji komputerowych, gry komputerowe, przygotowywanie różnych publikacji, a także efekty specjalne wykorzystywane w przemyśle filmowym. Istnieje wiele technik generowania obrazów, dlatego też mówimy niejednokrotnie o grafice rastrowej i wektorowej. Wykorzystywane one są również w procesie reprezentacji danych w programach informatycznych. Ponadto możemy jeszcze powiedzieć o grafice dwuwymiarowej 2D i trójwymiarowej 3D. Programów graficznych dostępnych na rynku jest mnóstwo i z wielu z nich korzystamy, gdyż są one istotnym elementem oprogramowania jakim dysponujemy przy użytkowaniu komputerów osobistych i innych urządzeń multimedialnych. Ponadto w grafice komputerowej rozróżniamy jej poszczególne formaty, a także tzw. Biblioteki graficzne.

Istota skomplikowanych programów graficznych

Kiedy jesteśmy planistą w dużym zakładzie przemysłowym nie pracujemy fizycznie, ale umysłowo. Mimo to nasza praca jest nie mniej ważna, jak ta wykonywana przez innych pracowników. Często to bowiem od planisty zależy, jak pracować będą poszczególne maszyny, a co za tym idzie, jak prężnie będzie przebiegać cały cykl produkcyjny. Powstają coraz to nowsze technologie i żadna fabryka nie jest od nich wolna, jeżeli chce iść z postępem. Planista pracuje przy komputerze często nad trudnymi projektami. Musi on znać każdy bardziej zaawansowany program komputerowy, a często dotyczy on wielu obliczeń, wykresów, przekrojów itd. Niekiedy jego zadaniem jest rozrysowanie poszczególnych części danej maszyny. Sam jednak by sobie z tym nie poradził i dlatego używa specjalnych programów, w których to bardzo ważną rolę odgrywa grafika komputerowa. Wówczas to na ekranie pojawia się zarys skomplikowanej bryły, z mnóstwem detali, które muszą być idealnie dopasowane i gdzie nie może być mowy o nawet mikroskopijnym błędzie. Mówimy niejednokrotnie o animacji 3D i w pewnym sensie projekt graficzny taką właśnie ilustracją jest. Obiekt nad którym pracujemy możemy obrócić, obejrzeć z każdej strony, zrobić przekrój, przybliżyć obraz. Tak naprawdę planista ma tutaj wiele możliwości, jednak musi dobrze poznać program graficzny, przy pomocy którego pracuje.

Obecność grafiki komputerowej w produkcjach filmowych

Jak wiadomo obrazy filmowe i animacje wykorzystują wiele technik, by wpłynąć na realność i „spektakularność” przedstawianego projektu. Jedną z takich technik jest 3ds Max. Jest to bardzo zaawansowany program, wykorzystywany przy tworzeniu grafiki 3D, oraz powstawaniu animacji. Aplikacja ta wykorzystywana była przy takich produkcjach, jak „Władca Pierścieni”, czy krótkometrażowy film Tomasza Bagińskiego „Katedra”. Tak się bowiem składa, że grafika komputerowa w obecnych czasach coraz częściej towarzyszy produkcjom filmowym i animacjom. Wiele scen, jakich nie może wykonać człowiek może być imitacjami graficznymi. Obraz może być wzbogacany o odpowiednie parametry, które możemy nazwać efektami specjalnymi. Technik graficznych jest bardzo wiele i to właśnie przy pomocy grafiki komputerowej tworzone są trójwymiarowe zdjęcia. Wspomniany Bagiński, choć z zawodu nie jest grafikiem komputerowym, a rysownikiem, animatorem i producentem filmowym, oraz reżyserem wykorzystuje w wielu swoich produkcjach zaawansowaną technikę komputerową. Dzięki temu jest laureatem wielu nagród, człowiekiem znanym na całym świecie, a film animowany o tytule „Katedra” był nawet nominowany do Oscara. Co ciekawe ta niespełna 7-minutowa projekcja graficzna była efektem 3-letniej pracy autora. Możemy śmiało stwierdzić, że tak dzisiejsze, jak i niektóre starsze filmy nigdy by nie powstały, lub straciły wiele na swej atrakcyjności, gdyby nie wykorzystanie technik grafiki komputerowej.